Inteligența malefică ce conduce lumea


Cetăţenii planetei se pot grupa, în funcţie de cunoştinţele lor asupra modului de funcţionare a sistemului, în diferite categorii.

Prima categorie de cetăţeni, care este cea mai numeroasă, crede cu tărie în faptul că politicienii sunt aceia care conduc ţara lor. Aceşti cetăţeni se duc la vot cu convingerea sinceră că vor vota politicieni competenţi şi cu caracter integru care vor sluji intereselor poporului lor. Ei, însă, se miră atunci când observă că politicienii aleşi de ei îi înşeală încontinuu. Pun acest lucru pe seama prostiei politicienilor sau a caracterului lor. De aceea aceşti cetăţeni, sau mai bine zis o parte din ei, protestează împotriva clasei politice atunci când le sunt încălcate drepturile. Ceea ce ei nu ştiu este faptul că politicienii, chiar dacă ar vrea, ceea ce bineînţeles că trebuie să fii foarte mărinimos în gândire să presupui aşa ceva, nu pot să facă ceva pentru populaţie. Ei, politicienii, sunt foarte dependenţi de sursele financiare ce le sunt puse la dispoziţie de către alte forţe şi deci sunt de fapt marionete.

A doua categorie de cetăţeni, care este mai redusă numeric decât prima, deţin mai multe informaţii despre modul de funcţionare a sistemului. Ei ştiu că nu politicienii conduc ţara lor ci cei ce deţin sursele de finanţare, deci bancherii. Aceşti cetăţeni ştiu că bancherii produc bani din nimic şi deci au o sursă de finanţare inepuizabilă. Ei cred că bancherii conduc lumea şi ştiu că aceşti bancheri sunt aceia care finanţează războaiele.Bancherii finanţează ambele părţi combatante. Interesul bancherilor este în primul rând să câştige cât mai mulţi bani.

Războiul este o afacere foarte rentabilă pentru ei. Ei, bancherii, împuşcă mai mulţi iepuri dintr-o dată. În primul rând ei câştigă de pe urma vânzărilor de arme. Nu numai profiturile din vânzările de arme intră în buzunarele lor ci şi dobânzile, deoarece în preţurile armelor sunt incluse dobânzi. Al doilea „iepure” pe care ei îl împuşcă este faptul că ţara învinsă va fi inclusă în sistemul lor monetar ceea ce înseamnă că ei pot tipări mai mulţi bani fără riscul de a produce inflaţie. După cum observăm războaiele sunt pentru bancheri afaceri şi mijloace antiinflaţioniste. Al treilea „iepure” este faptul că prin uciderea în masă a oamenilor rămâne pământ mai mult pentru ei. Pământul este resursa cea mai de preţ a planetei.

A treia categorie de cetăţeni, care este mai puţin numeroasă decât cea de-a doua categorie, o constituie aceia care cunosc într-un mod mai profund sistemul. Ei ştiu că politicienii şi bancherii nu conduc lumea şi cred că societăţile secrete şi semi-secrete sunt adevăraţii stăpâni ai lumii. Societăţile secrete şi semi-secrete sunt organizate piramidal şi şi-au infiltrat oamenii lor peste tot, în special în politică, finanţe, religie, mass-media şi tehnologie. Scopul primordial al societăţilor secrete nu sunt banii ci stăpânirea lumii. Ele fac acest lucru prin politică, cu ajutorul banilor, prin manipulare cu ajutorul mass-mediei şi cu ajutorul tehnologiilor. Ceea ce uneşte vârfurile societăţilor secrete nu sunt în mod primordial banii ci simbolurile şi ritualurile oculte. Societăţile secrete cunosc în mod foarte conştient faptul că simbolurile şi ritualurile au o forţă foarte mare asupra oamenilor.

Pentru societăţile secrete, ca şi pentru bancheri de altfel, războaiele sunt foarte importante. Conducătorii societăţilor secrete nu sunt interesaţi ca să câştige bani din războaie ci au un alt scop de atins în acest caz. Războaiele sunt pentru aceştia ritualuri sângeroase de masacrare a populaţiei.

Aceste ritualuri măresc în mod considerabil forţa răului, forţa de care se folosesc societăţile secrete în vederea dominării absolute a Terrei. Numai forţa răului vrea să domine oamenii, forţa binelui însă oferă oamenilor libertate şi bunăstare. În acest punct trebuie amintit faptul că forţa răului nu este o entitate abstractă, aşa cum o pricepe omul mediu, ci este o entitate energetică care se poate manifesta şi întrupa în lumea materială.

A patra categorie de cetăţeni, care este de fapt cea mai redusă d.p.d.v numeric, este formată din aceia care ştiu mult despre sistem. Aceşti cetăţeni ştiu că politicienii, bancherii şi societăţile secrete nu se află în vârful piramidei sociale. În vârful piramidei se află o forţă superinteligentă, dar malefică, care nu poate fi identificată de nimeni.

Aici se naşte întrebarea:

Cine este această forţă şi cum poate fi ea înlăturată astfel ca umanitatea să se poată dezvolta material şi spiritual?

Îţi răspund sincer la această întrebare: nu ştiu în mod exact cine este această forţă. Există însă mai multe teorii avansate de cercetătorii şi oamenii care s-au implicat timp de decenii în vederea identificării acestei forţe malefice. O teorie spune că ar fi vorba de extratereştri malefici care vor să distrugă umanitatea prin infiltrare şi manipulare. Aceşti extratereştri nu îi putem vedea datorită faptului că deţin o tehnologie foarte avansată care îi ajută să se facă invizibili ochilor noştri.

O altă teorie spune că ar fi vorba de nişte fiinţe interdimesionale, nişte fiinţe care s-ar afla într-un spaţiu cu mai multe dimensiuni decât spaţiul tridimensional în care trăim. Datorită faptului că aceste fiinţe trăiesc într-un spaţiu, spre exemplu cvadridimensional, noi nu le putem simţi prezenţa. Pentru a înţelege acest lucru imaginează-şi că ar exista fiinţe care ar trăi într-un spaţiu bidimensional. În mod practic poţi să-ţi imaginezi o foaie de hârtie, grosimea hârtiei trebuie să o neglijezi pentru ca spaţiul să aibă numai două dimensiuni, pe care se află fiinţe spre exemplu sub formă de cerculeţe. Tu te afli în spaţiul cu trei dimensiuni şi de aceea fiinţele de pe hârtie, deci din spaţiul cu două dimensiuni, nu te pot sesiza deoarece ele nu pot privi în sus ci numai în direcţiile permise de spaţiul dimensional în care trăiesc. Dacă vei introduce un creion cu secţiunea rotundă în mod perpendicular în hârtie va rezulta un cerc la intersecţia creionului cu hârtia. Fiinţele bidimensionale vor vedea acest cerc şi vor crede că este o fiinţă ca şi ele. Ele nu pot însă să vadă tot creionul şi nici persoana care a produs cercul. Gaura nu o pot vedea deoarece pentru a o sesiza este necesară o a treia dimensiune, dimensiune pe care fiinţele bidimensionale nu o pot percepe. Exact în acest mod poate acţiona şi o fiinţă aflată într-un spaţiu cu mai mult de trei dimensiuni. Noi putem vedea unele fenomene produse prin prezenţa acestei fiinţe dar nu putem şti ce înseamnă ele şi nici nu putem vedea fiinţa respectivă.

O altă teorie presupune că este vorba de fiinţe reptiliene, deci non-umane, care au posibilitatea să-şi schimbe forma. Ele se pot transforma în oameni.

Susţinătorii acestei teorii spun că majoritatea conducătorilor lumii sunt de fapt fiinţe reptiliene. Aceste fiinţe reptiliene au instincte foarte puternice: sunt lacome, au simţul teritorialităţii foarte pronunţat, se organizează în sisteme ierarhice şi se hrănesc cu energia negativă din noi. De aceea ele trebuie să producă în mod continuu frustrare, dezamăgire, suferinţă şi durere.

Oamenii spirituali ne spun că forţa răului este o entitate energetică care se poate întrupa şi manifesta. Această entitate se întăreşte ori de câte ori cineva gândeşte, vorbeşte sau înfăptuieşte ceva negativ.

Oricare ar fi situaţia, deci indiferent care teorie ar fi reală, mult mai important este să cunoaştem modalitatea prin care ne putem elibera de această forţă superinteligentă şi malefică. Pentru a afla acest lucru trebuie să cunoaştem modalitatea de acţiune a acestei forţe.

Această forţă, după cum am mai spus şi mai sus, este superinteligentă. Maleficitatea ei este marea ei slăbiciune deoarece această caracteristică îi diminuează în mod semnificativ abilităţile creatoare şi îi limitează astfel conştiinţa. Ea este manipulatoare, dar nu creatoare. Pentru a înţelege acest lucru imaginează-ţi o cutie de carton destul de mare. Această cutie de carton reprezintă spaţiul de acţiune, deci conştiinţa, acestei forţe. În această cutie de carton se află o cutie mai mică în care, prin manipulare, se introduc oamenii. Deoarece forţa malefică are cunoştinţe avansate în ceea ce priveşte manipularea, deoarece reuşeşte să-i introducă pe oameni în cutiuţa mai mică ea poate dirija omenirea în direcţia dorită.

Forţa malefică există de cel puţin 200.000 de ani pe Terra. În ţările în care ea şi-a construit comandamentul central, Mesopotamia, Egipt, Imperiul Roman, Marea Britanie, S.U.A., s-a născut bunăstare. În prezent se pare că această forţă doreşte să se stabilească în China. Bunăstarea, însă, nu a fost creată de ea ci de oameni. Ea nu este o forţă creatoare, deci nu poate crea nici bunăstare, ci este expertă în manipularea conştiinţelor oamenilor. Forţa malefică, cel puţin la început, creează condiţiile necesare pentru ca oamenii, din ţara în care se află comandamentul central, să poată crea bunăstare. Oferă ceva mai multă libertate de acţiune şi creează condiţiile ca banii să circule mai repede. În acest mod economia ţării respective funcţionează la parametri normali şi oamenii par să se îmbogăţească. Forţa malefică permite bunăstarea oamenilor în vederea formării aşa-ziselor elite. Pentru ca o ţară să se auto-înrobească ai nevoie de „elite”.

După ce „elitele” s-au format se începe strângerea laţului în jurul cetăţeanului obişnuit. Societatea începe procesul de auto-înrobire.

Cu toate acestea, în societate mai există anumite libertăţi, libertăţi ce sunt mai mult de natură iluzorie. Spre exemplu, ţi se oferă libertatea să poţi manifesta împotriva politicienilor, dar numai în anumite condiţii restrictive. Pentru a modela închisoarea omenirii ai nevoie de reacţia oamenilor, aşa cum ai nevoie să ştii modul de reacţie a unui câine pentru a-l putea dresa. Reacţia oamenilor foloseşte sistemului deoarece în acest mod se poate eficientiza închisoarea în care vor fi închişi cetăţenii aşa încât ei să creadă că sunt liberi şi deci să participe la auto-înrobirea lor fără a-şi dea seama de acest lucru. De aici deducem că, dacă dorim să ne eliberăm, trebuie mai mult să acţionăm decât să reacţionăm.

Acum să trecem la concretizarea modului de acţiune asupra individuului a forţei malefice. Prin intermediul celor cinci simţuri: văz, auz, gust, simţul olfactiv şi tactil, dar şi prin intermediul intelectului, ţi se induc senzaţii manipulatoare. Ţi se oferă o identitate birocratică formată din nume, prenume, data naşterii, etc. pentru ca tu să crezi că eşti această identitate. În şcoală eşti îndoctrinat astfel încât să asculţi de autoritate şi eşti modelat pentru a servi sistemul. Ţi se servesc mâncăruri care stimulează papilele gustative în aşa fel încât crezi că mâncarea fast-food este mai bună decât legumele şi fructele din grădină. Ţi se oferă parfumuri pentru a trăi cu impresia că dacă nu le foloseşti vei mirosi urât, iar pentru simţul tactil au tot feluri de creme şi alte produse sintetice. Pentru intelect există tot felul de cărţi interesante dar care d.p.d.v. practic nu au nicio valoare, ceea ce face să-ţi iroseşti energia intelectuală într-o direcţie care nu duce nicăieri.

În acest fel tu te identifici cu trupul tău, deci te identifici cu limitarea. În acest mod eşti introdus în cutiuţa mică şi trebuie să te supui manipulării. Ca să te eliberezi de această forţă malefică, deci pentru ca să evadezi din cutiuţa mică în care ea te-a băgat, trebuie ca tu să te identifici cu divinitatea, care este de fapt infinită.

72694909_530600591092001_4600689282946957312_n

Intra pe linkul de mai jos si cumpara cartea in format electronic!

Despre Cristian Terran
Nu crede nimic! Caută singur adevărul!

9 Responses to Inteligența malefică ce conduce lumea

 1. Pingback: Inteligența malefică ce conduce lumea | Lupul Dacic

 2. Pingback: Conexiuni extraterestre partea a III-a | Lupul Dacic

 3. Christian says:

  Cristian, de cand exista omul, e plin de energii negative. Articolul de fata nu trateaza o problema noua, insa mereu actuala. Si interesanta. Presupunand ca acea forta malefica superinteligenta este si reala, gandul ma conduce la o intrebare : care era interesul acelei forte malefice sa exploateze si sa manipuleze populatiile primitive, de exemplu? In articol se arata ca motivul il reprezinta necesitatea acelei fiinte malefice de a se hrani cu energiile noastre negative. Bun, atunci cum de nu au putut impiedica aparitia religiilor in care tezele principale erau iubirea semenului si a entitatii divine universale? Pentru ca au fost si multi oameni buni pe lume, care au raspandit multa iubire si energie pozitiva. Prin forta ei manipulatoare, aceasta entitate malefica putea cu usurinta sa suceasca mintile acelor initiati, astfel incat din oameni buni sa devina rai. De ce nu a facut asta, daca exista cu adevarat? Mie mi s-ar parea mai plauzibila crearea din start a ADN-ului uman, avand gena tuturor rautatilor, mostenita din generatie in generatie. Insa e posibil ca in acelasi ADN sa exista si o alta gena, avand aceeasi forta de influenta, dar pozitiva, ca o compensare egala celei negative. Adica o forta egala si de sens contrar. Tinand cont ca omul e predominant rau si nu bun, asta ar putea insemna ca gena raului se afla in formatiunile filogenetice mai vechi, iar cea a constiintei binelui, in formatiunile nervoase mai noi filogenetic. Adica prin rau omul este mai ancestral si mai instinctual, iar prin bine isi manifesta evolutia constiintei – o caracteristica fiintei inteligente superior organizata mental. Doar ca acest proces poate fi declansat doar in anumite conditii de existenta sociala, cum ar fi izolarea de civilizatie si regasirea Sinelui Superior prin meditatie si introspectie. Poate ai auzit expresia : ,,Dumnezeu nu se afla in cer, ci in inima si sufletul omului. Trebuie doar sa-l cauti si sa-l gasesti!,, … Pentru mine Dumnezeu nu inseamna decat Constiinta omului si acuratetea interioara. Insa si varianta existentei unor forte din afara lumii noastre, care ne pot influenta si chiar hotara soarta, este perfect posibila.

 4. Christian says:

  Cristian, tu chiar crezi intr-o forta malefica supranaturala? Chiar crezi ca exista o divinitate in alta parte decat in mintea noastra? Te-ai gandit vreodata ca poate in trecutul ancestral al umanitatii au existat pe planeta noastra locuitori mai vechi decat noi, care au facut pasi pe solul Terrei cu mult inaintea aparitiei lui Homo Sapiens si ca poate aratau monstruos, iar cand in episoade si intamplari accidentale s-au intalnit fata in fata cu omul, acesta a fost infricosat de aspectul anatomic bizar, catalogand acele fiinte drept malefice, tocmai pentru ca au creat panica si frica, poate fara voia lor? Te-ai gandit ca ele au ocolit omul, constiente ca produc frica si groaza datorita aspectului lor monstruos? Te-ai gandit ca poate asta e originea portretului robot fioros al acelor entitati, carora poate pe nedrept li s-au atribuit povesti fabuloase infricosatoare, precum si statului de forte ale Raului si Intunericului? Ne putem intreba de ce Diavolul e considerat forta a intunericului.poate tocmai de asta. Din simplul motiv ca acele fiinte erau constiente de hidosenia anatomica pe care o au, ieseau din ascunzatorile si adaposturile lor doar noaptea, cand erau mai greu de observat si de vazut la adevaratul lor aspect. Poate au fost entitati nu extraterestre, ci chiar cat se poate de pamantene, dar care, dintr-un motiv sau altul s-au retras intr-o viata aspra in subteran, caverne din padurile si junglele dese si natalitatea lor a scazut pana la disparitia speciei. Dar in memoria si constiinta umanitatii primitive si superstitioase au ramas drept niste fiinte hidoase ale intunericului, cu caracteristici malefice si agresive. Daca speculatia mea ar corespunde macar catusi de putin realitatii, atunci as spune ca banuiala mea se indreapta spre ipoteza ca la intalnirile accidentale dintre om si acele fiinte, agresivitatea a fost o legitima aparare a lor in fata binecunoscutei ostilitati si agresivitati umane. Sa fim mai bine realisti si sa constientizam ca pe aceasta planeta nicio fiinta nu e mai malefica si agresiva decat omul insusi.
  Daca acele fiinte malefice supranaturale de care vorbesti tu ar fi existat si ar fi vrut sa ne faca rau, umanitatea era lichidata de mult… Pana la ultimul exemplar. Logica imi spune ca, stiind bine ca omul e tentat sa mistifice, sa exagereze si sa creeze conspiratii din orice, singurul rau existent in lume e cel pe care ni-l facem cu mana noastra, dar in loc sa ne recunoastem lasitatea, neputinta si slabiciunile – adevaratele motive ale raului din toata lumea, aruncam pisica moarta in spinarea unor fiinte imaginare supranaturale, pentru a ne scoate basma curata pentru propria prostie, pentru propriile alegeri stupide si inepte.

 5. Christian says:

  Am postat din nou, pentru ca intre timp am mai ajuns si la alte variante decat cea de anul trecut.

 6. florentina says:

  DUMNEZEU BIRUIESTE LUMEA SI O CONDUCE!

 7. „Pe Pamant avem de toate/Si mai bune si mai rele…”.noi e bine sa folosim liberu-arbitrul sa ne bucuram si sa facem constante lucrurile bune si sa induram pe cele rele ca sunt de fapt si ele bune,chiar necesare caci fara antonimie n-ar fi cunoastere,deci evolutie.”Totul e simplu/atat de simplu/incat devine de neinteles.”(A 11-a elegie Nichita Stanescu)Aceasta simplitate trebuie vazuta cu ochii unui giuvaergiu , al unui Creator al binelui,al utilului, al frumosului,cu inima unui Altruist ,a unui Empatic ,cu mintea si forta unei entitati care le reuneste pe toate care ni s-a revelat si pe care il recunoastem ca ATOTPUTERNIC. Sugestiv spus:”Tinand cont ca omul e predominant rau si nu bun”!Pe aceasta constatare se bazeaza ideea poetica a versurilor din cantecul „Voia Ta,Doamne”:(Tu esti olarul/Eu lutul sunt/Fa dar din mine/Un vas preasfant!)Organizarile comuniltatilor umane au estompat rolul divinitatii ,toti satuii si preasatuii s-au erijat in dumnezei impunandu-si forta muschilor in detrimentul ratiunii adormite de digestie ,iar celalti cei cumpatati au tot asteptat sa se astampere neobrazarea ivita.”Eu sunt Calea,Adevarul si Viata” spune MANTUITORUL.Imprastirea raului in lume a maniat pe Tatal Ceresc si milostivindu-se ne-a trimis pe Fiul Sau si pe Duhul sfant sa ne scape din genune.Acum stim ce avem de facut ,avem o Calauza sigura,nu mai e cazul sa cartim ca cei condusi de Moise, de Danko. Un ajutor consistent ne ofera predicile la slujbele bisericii si site-ul „Adevar Crestin” resurse Crestine cu al sau meniu si .Sa ne fie de bine! Cu noi este DUMNEZEU !

 8. MetalPirate says:

  Salut. Imi place blogul tau foarte mult, dar trebuie sa mai avansezi. De ce, acea super inteligenta malefica nu ar fi formata din ingerii cazuti si demonii din Biblie ? De ce nu ar fi Creatie si nu evolutie? Si mai trebuie sa studiezi ‘ Flat Earth ‘ care se confirma si in Biblie si prin observatii directe si prin deconspirarea pas cu pas a minciunilor NASA. Practic universul si implicit evolutia e o creatie iezuita in imaginatia oamenilor pentru a ne indeparta de Adevar. Toate imaginile cu universul de pe canale gen discovery sunt CGI – computer generated image.

 9. Pingback: Manipularea si efectul de turma – CunoasteTU

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: